అగ్నిపర్వతాలు

0
170

అగ్నిపర్వతాలు

భూమిమీద చాలా 126 ఫారెన్ హెట్ డిగ్రీలు ఉంటుంది. అదే  వంద మైళ్ళ ప్రాoతాలలో బంగారం కోసం, వజ్రాల కోసం, బొగ్గు కోసం గనులను తవ్వుతారు,  గనుల్లో లోతుకు పోయే  కొద్ది అక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుoటాయి .  ఉదాహారణకు రెండు మైళ్ళ ఉన్న గనిలో దాని గోడల ఉష్ణోగ్రత లోతులో ఉంటే 2000 డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉంటుంది. భూమి ఉపరితలంలో అయితే అంత ఉష్ణోగ్రతకు రాళ్ళు కరిగి ద్రవంగా  (లావా) మారుతాయి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here